tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng lượt truy cập: 98971208
Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm (28/03/2017)
Sáng ngày 07/7/2016, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Tham dự có Th.S Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị, chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Bí thư các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường.

 

 
 
ThS. Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu
 tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016
 
 
Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong 6 tháng đầu năm, nhà trường đã tổ chức đào tạo 14 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính, với 1.401 học viên, 02 lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn (Đề án 500), với 107 học viên. Phối hợp với công an tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, Trường Quân sự địa phương tỉnh, Cục thi hành án tỉnh, Cục thuế tỉnh tổ chức 07 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính với 631 học viên. Phối hợp với Học viện chính trị khu vực III, tổ chức đào tạo 02 lớp Cao cấp lý lý chính trị, với 187 học viên. Phối hợp với Học viện hành chính tổ chức đào tạo 2 lớp đại học hành chính hệ vừa học vừa làm với 176 học viên.Tổ chức 06 lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên với 420 học viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính với 71 học viên. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà trường tập trung quản lý nâng cao chất lượng đào tạo,vận dụng phương pháp dạy học tích cực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập…nên chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên.
 
 
Đồng chí Tô Văn Hải, Phó hiệu trưởng 
phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016
 
Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 8 đề tài khoa học cấp trường, phát hành 01 số đặc san “Thông tin Lý luận-Thực tiễn” với 30 bài viết, tổ chức 01 Hội thảo khoa học “nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, tổ chức 03 buổi tọa đàm sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã có chất lượng, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
 
Công tác của Công đoàn, đoàn thanh niên, tổ nữ công có nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực được Cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng bộ trường đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền Chỉ thị số 05 –CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thông tri số 03  của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, tuyên truyền về biển đảo năm 2016, tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, văn kiện nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, giảng viên trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Nhờ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nên nhà trường đã xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
 
Công tác kiểm tra, giám sát đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra, giám sát về chế độ sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên và vai trò của đồng chí bí thư chi bộ…qua đó Đảng ủy đã chấn chỉnh những lệch lạc, khuyết điểm của các chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên…
Công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2020-2025 đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định của cấp trên. Kết nạp 08 đảng viên của lớp 1 và lớp 2, khóa IV, Đề án 500. Hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên, chuyển sinh hoạt 76 cho 2 đảng viên cơ quan, bổ sung lý lịch đảng viên và kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên cho toàn Đảng bộ.
 
Báo cáo chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ còn hạn chế, sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa thực sự hiệu quả, chưa có điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, chế độ làm việc của cán bộ, giảng viên có lúc còn hạn chế, chấp hành giờ chưa nghiêm…Đồng thời, nêu rõ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.
Hội nghị có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, góp ý báo cáo, công tác của Đảng bộ nhà trường, chỉ ra biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng năm 2016.

Lượt xem:  431 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa