Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng lượt truy cập: 83262
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) và tổng kết công tác trường chính trị năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. (11/08/2017)
Sáng 8/8/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) và tổng kết công tác trường chính trị năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội dự, đưa tin.

  Các đại biểu làm lễ dâng hoa trước Tượng Bác

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị, các Học viện khu vực trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy, hiệu trưởng các trường chính trị, trường bộ ngành trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghi, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vấn đề đào tạo cán bộ chủ chốt ở các cấp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các trường chính trị. Do vậy, trong 10 năm qua, công tác trường chính trị đã được triển khai sâu rộng với nhiều thông tư, văn bản hướng dẫn. Là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phụ trách nội dung, chương trình, chất lượng giảng viên, hệ thống quản lý của các trường chính trị trong cả nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trên theo tinh thần của Quyết định 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X).

Sau khi Ban Bí thư ban hành Quyết định số 184-QĐ/TW (2008), thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, năm 2009, Học viện đã ban hành “Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính)”; năm 2010, ban hành bộ quy chế, quy định về quản lý đào tạo (kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03 tháng 02 năm 2010) gồm 09 quy chế, quy định; ngày 21/4/2016, trước yêu cầu tình hình mới, Học viện đã ban hành bộ Quy chế  mới về quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG) thay thế cho 09 quy chế cũ. Riêng trong năm học 2016-2017, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp làm việc với 22 tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và trường chính trị, nhằm chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư, tăng cường quản lý hệ thống, phối hợp chặt chẽ giữa Học viện với các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác xây dựng trường chính trị chuẩn, khẳng định vai trò của Học viện, qua đó tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các trường chính trị…

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

 

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư (khóa X) quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  công tác trường chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Các trường chính trị đã thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 184-QĐ/TW; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tăng cường cơ sở vật chất, v.v. góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2009 đến nay, 63 trường chính trị cấp tỉnh và 09 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã mở được trên 16.000 lớp đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bình quân mỗi năm học, các trường chính trị trong cả nước đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 300.000 lượt học viên, trong đó có từ 100.000 đến gần 130.000 lượt học viên Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Điểm mới của các trường chính trị những năm gần đây là đã tăng cường mở các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn, đăng cai các lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 và trực tiếp giảng dạy các lớp dành cho đối tượng 4 theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt, trong 10 năm qua, 7 trường chính trị đã và đang đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với tổng số 870 học viên. Thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng này, cán bộ, giảng viên trường chính trị có điều kiện giao tiếp, tìm hiểu về văn hóa, kinh tế - xã hội của các bộ tộc Lào, là điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Lào - Việt Nam.

Năm học 2016-2017, một số trường đã mạnh dạn xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ISO:9001-2008, ISO:9001-2015 nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực và hiệu quả trong việc quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Năm học 2016 - 2017 cũng là năm thứ ba các trường tiến hành triển khai lấy phiếu phản hồi từ người học sau khi kết thúc phần học. Hoạt động này đã trở thành nền nếp của nhiều trường, giúp các trường đánh giá chất lượng giảng viên, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của giảng viên, chất lượng dạy và học.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2009-nay, các trường chính trị, trường bộ ngành đã tổ chức nghiên cứu, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong thực tế 1.270 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 đề tài cấp nhà nước (chiếm 0,08%), 149 đề tài cấp tỉnh (chiếm 11,73%); 1.120 đề tài cấp khoa, trường (chiếm 88,19%). Nhiều đề tài trong số này đã phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trường như phần địa phương trong Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; chương trình bồi dưỡng cán bộ thôn, bản, xã, phường; hệ thống bộ đề thi, kiểm tra, đáp án; hệ thống những quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của trường; quy chế quản lý học viên… Nhiều trường đã coi trọng và tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học có nền nếp, thực hiện những đề tài thiết thực. Một số ít trường chính trị đã tham gia nghiên cứu một số đề tài cấp nhà nước, từng bước khẳng định vị thế của trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí, thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần phối hợp với các ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các trường chính trị, các ban Đảng có liên quan của các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quyết định sắp tới của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các trường chính trị, tiêu chí trường chính trị chuẩn…; Thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với trường chính trị theo hướng trường trực thuộc cơ quan của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; Cơ cấu đại diện lãnh đạo trường tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố; Tham khảo ý kiến của Học viện về bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng; Tăng cường kết nối hệ thống giữa Học viện với các trường chính trị, bảo đảm thực hiện kịp thời và thống nhất các nội dung có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác trường chính trị nói riêng… Bên cạnh đó, tập trung chuẩn hóa từ tên gọi của trường, các khoa, phòng, biên chế đến chuẩn hóa các khung chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng, tên gọi bản tin, website; lấy khâu đột phá là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước; phương pháp giảng dạy và học tập, cơ sở vật chất kỹ thuật của các trường chính trị; phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản các trường chính trị trong cả nước đều đạt chuẩn.

Tại Hội nghị, các trường đã tham gia phát động phong trào thi đua yêu nước trường chính trị, trường bộ ngành năm học 2017-2018 với chủ đề “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” với các nội dung chủ yếu sau: (i) Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Học viện, nhất là chủ trương mới của Đảng về  công tác các trường chính trị; lấy việc hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ vào xây dựng trường chính trị chuẩn làm khâu đột phát trong việc từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (ii) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, thực hiện chuẩn đạo đức, nghề nghiệp, mỗi cán bộ, giảng viên nêu cao tinh thần sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các trường tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh thành phố, trường bộ ngành lần thứ 6 năm 2017; (iii) Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phục vụ giảng dạy học tập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thể hiện rõ vị trí, vai trò của trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bộ ngành; (iv) Tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp giữa cụm thi đua, nhằm đẩy mạnh chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành trở thành 1 phương thức lãnh đạo của Đảng; mỗi trường, mỗi cụm thi đua phấn đấu ít nhất có 1 nội dung mới, cách làm mới, thể hiện chiều sâu của phong trào thi đua, gắn với chuyên môn và đặc thù của mỗi trường, mỗi cụm thi đua.

Hội nghị cũng đã tiến hành trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 22 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác trường chính trị. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Cờ thi đua cấp bộ cho 11 trường chính trị

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo và PGS,TS Hoàng Phúc Lâm

trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho 11 trường chính trị

Theo www.hcma.vn

Lượt xem:  975 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :