tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13
Tổng lượt truy cập: 98935783
Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 4, khóa 3, năm 2017 (10/10/2017)
Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2017, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4).

Về dự lễ khai giảng lớp học có đồng chí: ThS Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Chính trị; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa nhà trường và 110 học viên.

Đồng chí: ThS, Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị 
phát biểu tại buổi lễ
 

Phát biểu khai giảng khóa học, ThS. Thái Viết Tường, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ quan trọng của Đảng ta nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác, bồi dưỡng kỹ năng, lý tưởng, đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình thời kỳ mới. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 09/10/2017 đến ngày 12/10/2017, trong thời gian 4 ngày, học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn,  gồm chuyên đề: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: thành tựu và kinh nghiệm; Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản của đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Vấn đề đổi mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công cuội đổi mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; những vấn đề về thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội ở Quảng Nam…Kết thúc khoa học, học viên có bài viết thu hoạch đánh giá nhận thức, học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. 

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên, báo cáo viên tham gia báo cáo tại lớp bảo đảm nội dung chuyên đề trong chương trình, làm rõ nội dung, cập nhật kiến thức mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, kiến thức thực tiễn của đất nước của địa phương. Mỗi học viên sắp xếp công việc tham gia đầy đủ thời gian học, có tinh thần tích cực hợp tác, trao đổi, tham gia ý kiến tranh luận để cùng giảng viên làm sâu sắc từng vấn đề. Ban tổ chức lớp bồi dưỡng phối hợp với nhà trường để tổ chức lớp học chặt chẽ, đánh giá bài viết thu hoạch, lấy ý kiến học viên về nội dung của từng chuyên đề, giảng viên, báo cáo viên tham gia để thao khảo, rút kinh nghiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng được tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Hồng Hiền

Lượt xem:  651 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa