Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng lượt truy cập: 61747
Trường chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 131, năm 2020 (28/07/2020)
.

Sáng ngày 21/7 Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 131, Dự Lễ khai giảng có đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng; đại diện các phòng, khoa và giảng viên tham gia báo cáo và học viên là công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong thời gian 6 tháng, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Lịch sử Đảng, khoa học quản lý hành chính; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác đoàn thể ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ của địa phương, nghe báo cáo chuyên đề và đi nghiên cứu thực tế... 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Học viên cần xác định đây là dịp để tiếp tục nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực của bản thân. Đồng chí đề nghị học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung, kiến thức trong khóa học; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến công việc đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gương mẫu và chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của nhà trường, lớp học…

 

Duy Khánh

Lượt xem:  210 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :