Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 41
Tổng lượt truy cập: 926028
Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 4, khóa 1, năm 2017 (28/09/2017)
Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2017, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4).

Đồng chí: ThS.Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu tại buổi lễ

 

Về dự lễ khai giảng lớp học có các đồng chí: ThS.Thái Viết Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Chính trị; đồng chí Lê Văn Dũng, UVBTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa nhà trường và 105 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4.

Đồng chí: Lê Văn Dũng, UVBTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu khai giảng khóa học, ThS. Thái Viết tường, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ quan trọng của Đảng ta nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017, học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo tài liệu do Học viện Chính trị quốc gia biên soạn,  gồm chuyên đề: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: thành tựu và kinh nghiệm; Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản của đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Vấn đề đổi mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công cuội đổi mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; những vấn đề về thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội ở Quảng Nam… 

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên, báo cao viên tham gia báo cáo tại lớp bảo đảm nội dung chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng, cập nhật nội dung mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, kiến thức thực tiễn của đất nước của địa phương. Mỗi học viên sắp xếp công việc tham gia đầy đủ thời gian học, có tinh thần tích cực hợp tác, trao đổi để cùng giảng viên làm sâu sắc mỗi vấn đề. Ban tổ chức lớp bồi dưỡng phối hợp với nhà trường để tổ chức lớp học chặt chẽ, có kết quả cao. 

Hồng Hiền

Lượt xem:  143 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401