tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng lượt truy cập: 98779566
Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (29/01/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Trường Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 22.01.2018, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí ThS Lê Minh Đức, Phó Bí Thường trực Đảng bộ (Báo cáo viên); đồng chí ThS Đoàn Xuân Phú, UVBCH Đảng bộ (Báo cáo viên) và toàn thể Đảng viên, học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính trong nhà trường tham gia học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những vấn đề cơ bản, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo trong văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới…

Quang cảnh Hội nghị

Những nội dung trong Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng là sản phẩm tập trung tri tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đổi mới, sự kết thừa, bổ sung phát triển những quan điểm, những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống… mỗi cán bộ, giảng viên nghiên cứu sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung, vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XII để vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường.

 

Trọng Phát

Lượt xem:  21 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401