tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8
Tổng lượt truy cập: 98828363
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại huyện Nam Trà My năm 2018. (12/09/2018)
Sáng ngày 11/9, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Huyện ủy Nam Trà My tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại huyện Nam Trà My, khóa học 2018 – 2019. Dự lễ khai giảng có đồng chí ThS.Thái Viết Tường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; đồng chí Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, lãnh đạo các ban Xây dựng đảng của Huyện, các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng của Trường Chính trị và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và 70 học viên của lớp học.
Trong thời gian 6 tháng, học viên sẽ được nghiên cứu những khối kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật, khoa học quản lý hành chính; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương; nghiên cứu thực tế, thi hoặc viết khóa luận tốt nghiệp.
 
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Thái Viết Tường, Hiệu trưởng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ các cấp, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp cách mạng. Việc học tập lý luận chính trị sẽ giúp cán bộ không ngừng nâng cao tri thức, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn công tác, đây là môi trường để người cán bộ rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, ý chí cách mạng, bản lĩnh chính trị, tư duy, phương pháp làm việc phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Để khóa học đạt kết quả cao nhất, đồng chí đề nghị Ban tổ chức lớp học phối hợp với các phòng ban của huyện, nhà trường để tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho khóa học; giảng viên nâng cao chất lượng bài giảng, thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới, vận dụng phương pháp dạy học tích cực. Học viên có thái độ nghiêm túc, đúng đắn trong học tập, xây dựng phương pháp học tập có hiệu quả, thường xuyên trao đổi, thảo luận với giảng viên để làm sâu sắc nội dung bài giảng. Sắp xếp công việc đảm bảo thời gian trong toàn khóa học; chấp hành nghiêm quy định của Học viện, nhà trường, của lớp học.
 

Trọng Phát

Lượt xem:  118 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401