tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 18
Tổng lượt truy cập: 98971194
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ (05/12/2018)
Sáng 28/11/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Hội đồng khoa học nhà trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở xã Ba và thị trấn Prao, huyện Đông Giang; thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và phường An Phú, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam” do ThS. Văn Thị Nghĩa và ThS. Lê Thị Ngọc Lệ đồng chủ nhiệm.
Sau khi ThS Nguyễn Thị Khuê, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu giới thiệu đại biểu tham dự, ThS. Thái Viết Tường, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng toàn thể đại biểu và nhóm nghiên cứu đã lắng nghe ThS Lê Thị Ngọc Lệ trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài
 
 
Đồng chí: ThS Thái Viết Tường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường
kết luận tại buổi nghiệm thu đề tài
 
Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở xã Ba và thị trấn Prao, huyện Đông Giang; thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và phường An Phú, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài có tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở xã Ba và thị trấn Prao, huyện Đông Giang; thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn được trình bày trong đề tài, có thể rút ra một số kết luận, trong đó: Nâng cao chất chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở cấp xã là rất quan trọng. Muốn hoạt động này có hiệu quả cần thiết phải xây dựng hệ thống văn bản quy định pháp lý chặt chẽ, rõ ràng; một đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả có trình độ và năng lực...
 
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Thái Viết Tường đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của nhóm thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài. Để hoàn thiện đề tài Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm chủ nhiệm đề tài cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng. Thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện, nộp kết quả nghiên cứu về Hội đồng khoa học nhà trường. Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài xếp loại:  Khá
 
 

Trọng Phát

Lượt xem:  248 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa