Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 14
Tổng lượt truy cập: 86984
Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 02/9/1945” (28/09/2020)
.

   Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 02/9/1945”

   Thành phần tham dự Hội thảo gồm có: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, giảng viên trong nhà trường.

ThS. Thái Viết Tường, hiệu trưởng phát biểu tại Hội thảo 

   Hội thảo đã nhận được 25 bài viết của cán bộ, giảng viên Trường. Các tham luận đã tập trung làm rõ các vấn đề: Giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt nam; Cách mạng tháng Tám năm 1945- con đường đưa dân tộc Việt Nam đến độc lập, tự do, và chủ nghĩa xã hội; Cách mạng tháng Tám năm 1945- nguồn sức mạnh to lớn  trong sự nghiệp đổi mới đất nước; Giá trị to lớn của bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng – nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945; Sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – khởi đầu cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945; Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học của Cách mạng tháng Tám 1945; Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam từ áng văn lập quốc vĩ đại của chủ tịch hồ Chí Minh; Giá trị thời đại về quyền con người, quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập; Vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở tỉnh Quảng Nam; vận dụng sáng tạo bài học “phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc” của cách mạng tháng Tám trong xây dựng quê hương Quảng Nam hiện nay…

ThS Trần Thị Thanh Tình, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

    Qua Hội thảo, cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục nghiên cứu khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 02/9/1945; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám; phát huy những giá trị, bài học của Cách mạng tháng Tám trong nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

ThS. Lê Thị Ngọc Lệ, GV khoa Nhà nước và Pháp luật, báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

 

 

Trọng Phát

Lượt xem:  4 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :