Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 42
Tổng lượt truy cập: 882974
Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu của Trường Chính trị Quảng Nam

20/03/2017
.

HIỆU TRƯỞNG

 ThS. Thái Viết Tường

 - ĐTCQ: 02353 818 159
 - ĐTNR: 02353 810 493

- ĐTDĐ: 0903 583 085

- E-mail: thaiviettuong@truongchinhtriquangnam.gov.vn

 

 

P. Hiệu trưởng: Tô Văn Hải

  - ĐTCQ: 02353 705 036
  - ĐTNR: 05113 704 201
 - ĐTDĐ: 0914 048 154
- E-mail: tovanhai@truongchinhtriquangnam.gov.vn

P. Hiệu trưởng:  ThS. Lê Minh Đức

ĐTDĐ: 0935 597 7068

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401