tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng lượt truy cập: 98873255
Phòng đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO

20/03/2017
Phòng Đào tạo
1. Chức năng, nhiệm vụ:
    - Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo;
   - Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của Học viện. Tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo.
   - Lập đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh. Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ chính quy từ khâu lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển;
   - Phối hợp với các khoa, phòng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo
   - Quản lý và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học cho hệ đào tạo. Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý và hiệu quả quỹ giảng đường;
   - Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, thi tốt nghiệp, đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học các hệ đào tạo;
   - Tổ chức thực hiện các qui chế, qui định về đào tạo.
   - Quản lý và lưu trữ: điểm thi tuyển sinh, bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, bài thi xét chuyên ngành, điểm quá trình đào tạo theo các quy định hiện hành;
   - Tổ chức quản lý kết quả và cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; qui định của Học viện về kết quả học tập của học sinh;
   - Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến công tác đào tạo.;
   - Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên.
 
2. Nhân sự
 
1. CN. Hoàng Hối - Trưởng phòng
2. ThS. Phạm Thanh Tuấn - Phó trưởng phòng
3. CN. Võ văn Nhân - Giảng viên
4. CN. Trần Thị Thiện - Giảng viên
5. ThS. Phạm Viết Nhã - Giảng viên
6. ThS. Trương Thị Thúy Hằng- Chuyên viên
 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401