Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 55
Tổng lượt truy cập: 882986
Phòng TC - HC - Quản trị

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

20/03/2017
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
1. ThS. Kiều Duy Khánh- Trưởng phòng 
2. CN. Nguyễn Thị Ba - Phó Trưởng phòng
3. CN. Phan Thị Thu- Kế  toán
4. CN. Nguyễn Thị Thanh Cúc- Thủ quỹ
5. CN. Nguyễn Thế Anh - Chuyên viên
6. CN. Lê Thị Diểm Diệu - Văn thư
7. CN Hoàng Trần Như Sơn - Chuyên viên

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401