tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17
Tổng lượt truy cập: 98873257
Phòng TC - HC - Quản trị

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

20/03/2017
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC-VC nhà trường. Thực hiện đúng chế độ chính sách cán bộ và công tác thi đua – khen thưởng.

 - Thực hiện tốt công tác hành chính văn phòng, văn thư – lưu trữ; tổ chức phục vụ tốt hoạt động hội họp, tiếp khách; xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn.

2. Nhân sự

1. ThS. Kiều Duy Khánh- Trưởng phòng 
2. CN. Nguyễn Thị Ba - Phó Trưởng phòng
3. CN. Phan Thị Thu- Kế  toán
4. CN. Nguyễn Thị Thanh Cúc- Thủ quỹ
5. CN. Nguyễn Thế Anh - Chuyên viên
6. CN. Lê Thị Diểm Diệu - Văn thư
7. CN Hoàng Trần Như Sơn - Chuyên viên
8. Lê Hoàng - Lái xe
9. Trần Đình Thảo - Lái xe

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401