Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 51
Tổng lượt truy cập: 882983
Khoa Mác LN - TT HCM

KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

20/03/2017
.
1. ThS. Đoàn Xuân Phú - Trưởng khoa
2. ThS. Đoàn Thị Hải Thuận - Phó trưởng khoa
3. ThS. Lê Thị Hoa - Giảng viên
4. ThS. Phạm Thị Thu - Giảng viên
5. ThS. Trần Ngọc Nhiều - Giảng viên
6. ThS. Lưu Thị Mai - Giảng viên
7. CN. Lương Văn Công - Giảng viên

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401