tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 18
Tổng lượt truy cập: 98873258
Khoa Mác LN - TT HCM

KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

20/03/2017
.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2. Nhân sự
 
1. ThS. Đoàn Thị Hải Thuận - Phó trưởng khoa
2. ThS. Lê Thị Hoa - Giảng viên
3. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hiền - Giảng viên
4. ThS. Trần Ngọc Nhiều - Giảng viên
5. ThS. Lương Văn Công - Giảng viên

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401