Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng lượt truy cập: 882967
Khoa xây dựng Đảng

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

20/03/2017
Khoa Xây dựng Đảng
1.CN. Thái Quỳnh Dung - Trưởng khoa
2.Ths. Trần Thị Thanh Tình - Phó trưởng khoa
3.Ths. Trần Thị Ngọc Thương - Giảng viên
4.CN . Văn Bá Thủy - Giảng viên
5.CN . Nguyễn Thanh Bình - Giảng viên

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401