Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng lượt truy cập: 863960
Khoa Dân vận

KHOA DÂN VẬN

20/03/2017
Khoa Dân vận
 
1. CN. Trần Văn Cam - Phó trưởng khoa
2. Ths. Nguyễn Thị Hiệp - Giảng viên
3. Ths. Nguyễn Văn Lĩnh - Giảng viên

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401