tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng lượt truy cập: 98873265
Khoa Nhà nước & PL

KHOA NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT

20/03/2017
Khoa Nhà nước & Pháp luật
1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Quản lý nhà nước; Pháp lý cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của trường.

2. Nhân sự

1. ThS. Ngô Tuấn Vinh - Trưởng khoa
2. ThS. Văn Thị Nghĩa - Phó trưởng khoa
3. ThS. Lê Thị Ngọc Lệ - Giảng viên
4. ThS. Cao Trần Thanh Tâm - Giảng viên
5. ThS. Lê Thị Thu Thảo - Giảng viên
 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NAM
Địa chỉ: 18 - Lam Sơn - Tân Thạnh - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 852 782 - 05103 812 401 - Fax: 05103 812 401